Arama Sonuçları "SİNEK"

Asa-yı Musa - — İkinci Meselenin Hulasası - Sayfa 16

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/ikinci-meselenin-hulasasi/16
...t vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikat-i hal budur. Biz mahpuslar, bu hapis musibe...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 28

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/yedinci-mesele/28
...ergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar, israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir muvazene, bir intizam ve bir cema...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 35

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/yedinci-mesele/35
... etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatlerin bağlandıkları insanî istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve ...

Asa-yı Musa - — Dokuzuncu Mesele - Sayfa 50

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/dokuzuncu-mesele/50
...yaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvî manevra içinde talim ve tavzifatla faaliyete v...

Asa-yı Musa - — İkinci Hüccet-i Îmaniye (Otuz İkinci Sözün Birinci Mevkıfı) - Sayfa 134

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/ikinci-huccet-i-imaniye-otuz-ikinci-sozun-birinci-mevkifi/134
...rlar. Ve "Sinek kanadından tut, tâ semâvât kandillerine kadar, bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki, parmak karıştırsın" diye ilân ederler.-2- -3-1 Eğer gökl...

Asa-yı Musa - — Üçüncü Hüccet-i İmaniye (Yirmi Üçüncü Lem'a) - Sayfa 143

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/ucuncu-huccet-i-imaniye-yirmi-ucuncu-lem-a/143
... Halbuki, sinek gibi bir küçük mahlûkun vücudunda, kemâl-i intizamla, gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifakla, muhtelif ve birbirine zıt, mübâyin esbabın içtimaı o kadar zâhir bir...

Asa-yı Musa - — Üçüncü Hüccet-i İmaniye (Yirmi Üçüncü Lem'a) - Sayfa 147

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/ucuncu-huccet-i-imaniye-yirmi-ucuncu-lem-a/147
...suubetle, sinek gibi bir zîhayatın, kâinatın küçük bir fihristesi olan gayet harika makine-i vücudunu icad eden, içindeki kör tabiatın, kâinatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet...

Asa-yı Musa - — — Hatime - Sayfa 156

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/hatime/156
...ında, bir sinek ve bir çekirdeğin icadı, hadsiz müşkilâtı var. Ve tavr-ı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için, bilmecburiye, icadı inkâr ediyorlar, "Yoktan var olmaz" di...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 196

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/196
...n küçücük sinekten tâ en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz vüs’atine ve herbiri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak ve zemin yüzü her ba...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Hüccet-i Îmaniye (Münacat) - Sayfa 198

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/sekizinci-huccet-i-imaniye-munacat/198
...küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece-i azametini, icmâ ile, ittifak ile ilân ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki, bu kâinatı, zîruha, hususan insana mükem...