Arama Sonuçları "Ye'cüc"

Lem'alar - On Altıncı Lem'a - Sayfa 111

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/lemalar/on-altinci-lem-a/111
...erededir? Ye’cüc, Me’cüc kimlerdir? Elcevap: Eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhidleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o risale yanımda yoktur, hem kuvve...

Lem'alar - On Altıncı Lem'a - Sayfa 112

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/lemalar/on-altinci-lem-a/112
...lisanıyla Ye’cüc ve Me’cücün ve tabir-i diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti kaç defa zîrüzeber eden ve Himalaya Dağlarının arkasından çıkan ve şarktan ga...

Lem'alar - Fihrist - Sayfa 378

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/lemalar/fihrist/378
...dedir? Ve Ye’cüc ve Me’cüc kimlerdir? ÜÇÜNCÜ SUÂL: Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, âhirzamanda gelip Deccalı öldüreceğine dâir suâllere o kadar ulvî cevaplar verilmiş ki, hem ehl-i î...

Kastamonu Lâhikası - Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Bir Suale... - Sayfa 111

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/kastamonu-lahikasi/daimi-hizmetinde-bulunan-risale-i-nur-sakirtleri-tarafindan-edilen-bir-suale/111
...ahribiyle Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur’ani’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayat...

Emirdağ Lâhikası - Heyet-i Sıhhiyeye - Sayfa 383

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/heyet-i-sihhiyeye/383
...a gelecek Ye’cüc ve Me’cücün komitesi, anarşistler olduğuna Kur’ân işaret ediyor.Said Nursî • • • Aziz, sıddık kardeşlerimiz, Evvelâ: Kur’ân’ın nakş-ı hurufund...

Muhakemat - Dördüncü Mesele - Sayfa 58

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/muhakemat/dorduncu-mesele/58
...çin... Ve Ye’cüc-Me’cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i İlâhî geldiği vakit sed harap olacaktır, ilâ âhirihî. Bu kıyasla, ona Kur’ân delâlet eden hükümler, Kur’ân’ın zaruriyatındandırlar...

Muhakemat - Dördüncü Mesele - Sayfa 59

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/muhakemat/dorduncu-mesele/59
...ır. Amma Ye’cüc-Me’cüc, bazı müfessir, "veled-i Yasefden iki kabile" ve bazı diğer, "Moğol ve Mançur" ve bazı dahi, ...

Muhakemat - Dördüncü Mesele - Sayfa 60

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/muhakemat/dorduncu-mesele/60
...kî budur: Ye’cüc ve Me’cüc, ehl-i garet ve fesad ve ehl-i hadâret ve medeniyete, ecel-i kaza hükmünde iki tâife-i mahlûkullahtır. Amma harabiyet-i sed; bazı, kıyamette ve bazı, kıyamete...

Hutbe-i Şamiye - Arabi Hutbe-i Şamiye'nin Zeylinin Kısa Bir Tercümesi - Sayfa 83

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/hutbe-i-samiye/arabi-hutbe-i-samiye-nin-zeylinin-kisa-bir-tercumesi/83
...arşilere, Ye’cüc ve Me’cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi. İşte bu hikâyeyi o zamandaki bazı dindar meb’uslara Eski Said söylemiş. Ve iki defa ...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 325

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/325
...ahribiyle Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, Şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur’anî’nin tezelzülüyle de Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlakta ve hayat...