Arama Sonuçları "kürdistan"

Emirdağ Lâhikası - Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır - Sayfa 12

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/muhim-bir-suale-hakikatli-bir-cevaptir/12
...aaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını ku...

Emirdağ Lâhikası - Denizli Tüccarı Aslı Burdur'lu Hafız Mustafa'ya Hitaptır - Sayfa 49

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/denizli-tuccari-asli-burdur-lu-hafiz-mustafa-ya-hitaptir/49
...ki, bütün Kürdistan onlarla iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hisse...

Emirdağ Lâhikası - Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasının Zeyli - Sayfa 75

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/yirmi-yedinci-mektubun-lahikasinin-zeyli/75
...ve izafe, Kürdistan da doğup büyüyen ve bu lakapla maruf ve meşhur olan bu zatın Risaletin-Nur’un tercümanı olduğunu sırf aleme ilan etmek içindir; yoksa Kürtlüğünü ispat etmek için değildi...

Emirdağ Lâhikası - Kalemle Nurlara Hizmet Ve Sadakatle Talebesi Olmanın İki Mühim... - Sayfa 172

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/kalemle-nurlara-hizmet-ve-sadakatle-talebesi-olmanin-iki-muhim/172
...e, "Bugün Kürdistan da bir evliya dünyaya geldi" diye beşarette bulunmakla zat-ı devletlerini işaret buyurmuş. Badehu Denizli ye başka başka perdelerle teşrifiniz, o zatın ruhunu şad ve iza...

Emirdağ Lâhikası - Demokrat Dindar Millet Vekillerine Bir Hakikati İhtar - Sayfa 313

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/demokrat-dindar-millet-vekillerine-bir-hakikati-ihtar/313
...iğinin ve Kürdistan âdeti talebelerin tayinatı ahalinin evlerinden verildiği ve zekâtla masrafları yapıldığı halde, Said hiçbir vakit tayin almaya gitmediğinin ve zekâtı dahi bilerek almadı...

Emirdağ Lâhikası - Üstadın Ziyaretçilere Dair Bir Mektubu - Sayfa 406

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/ustadin-ziyaretcilere-dair-bir-mektubu/406
...n’ın, hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse, o üç memlekette intişarına ...

Emirdağ Lâhikası - Reis-i Cumhura Ve Başvekile - Sayfa 439

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/reis-i-cumhura-ve-basvekile/439
...ürkistan, Kürdistan’daki milletleri, menfi ırkçılık ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ileKur’ân’ın bir kanun-u esasîsinin tam ...

Münazarat - İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret - Sayfa 20

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/munazarat/ifade-i-meram-ve-uzunca-bir-mazeret/20
...e, yalnız Kürdistana değil, belki âleme ...

Münazarat - İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret - Sayfa 129

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/munazarat/ifade-i-meram-ve-uzunca-bir-mazeret/129
...şart: Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek. Sual: Varidatı nedir? Cevap: Hamiyet ve gayret. Sual: Sonra? ...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 136

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/136
...aş verip, Kürdistan’a ve Vilayat-ı Şarkiyeye, Şeyh Sinûsî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını ...