Beyanat ve Tenvirler Beyanat ve Tenvirler

Ta ki, tefrika düşmesin ve evham çıkmasın.
İkincisi: Bu geçen musîbet-i azîmeye sebebiyet veren fırkaların iftirakının, Tevhid ile önüne set olmaktı. Vaesefa ki, zaman fırsat vermedi. Sel geldi, beni de yıktı. Hem derdim: Bir yangın olsa, bir parçasını söndüreceğim. Fakat hocalık elbisem de yandı. Ve uhdesinden gele-mediğim bir yalancı şöhret de maalmemnuniye ref’ oldu.

Divan-ı Harb-i Örfî, ss. 27-30.

Siyaseti dine alet etmek

"Sen her cihette siyaseti, dine, Şeriata alet ediyorsun ve dine hizmetkar yapıyorsun ve yalnız Şeriat hesabına hürriyeti kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşrûiyet suretinde beğeniyorsun. Demek hürriyet ve meşrutiyet Şeriatsız olamaz. Bunun için seni de "Şeriat isterizö diyenlerin içine, Otuz Bir Mart’a dahil ettiler."
Eski Said onlara demiş ki: