Lem'alar Yirmi Yedinci Lem'a

Yirmi Altıncı Lem’anın Zeyli
Yirmi Birinci Mektup olup, Mektubat mecmuasına ithal edildiğinden buraya derc edilmedi.YİRMİ YEDİNCİ LEM’A

Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup, teksir
Lem’alar mecmuasında ve kısmen Tarihçe-i Hayat’ta neşredilmiştir.