Arama Sonuçları "rusya"

Emirdağ Lâhikası - Afyon Emniyet Müdürüne Derimki - Sayfa 116

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/afyon-emniyet-mudurune-derimki/116
...ip, kızıl Rusya dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve ovaları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri...

Emirdağ Lâhikası - Küçük Bir Haşiye - Sayfa 200

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/kucuk-bir-hasiye/200
... baharda, Rusya nın Vladivostok Ormanlarına, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmüş. Ve en büyüğü, yirmi beş metre uzunluğunda ve on metre boyundadır. Düşt...

Emirdağ Lâhikası - Afyon Hapsinden Sonra Emirdağı'nda Yazılan Mektuplar - Sayfa 261

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/afyon-hapsinden-sonra-emirdagi-nda-yazilan-mektuplar/261
...e beraber Rusya’ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Onların topçuları bir iki dakika fasılayla bize üç top güllesi atıyordu. Üç gülle tam başımızın iki metre üstünden geçip, arkada dere için...

Emirdağ Lâhikası - Demokrat Dindar Millet Vekillerine Bir Hakikati İhtar - Sayfa 310

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/demokrat-dindar-millet-vekillerine-bir-hakikati-ihtar/310
... tasdikle Rusya’daki kırk milyona yakın Müslümanı, hem dört yüz milyon âlem-i İslâmın mânevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazandırmakla beraber, komünistin mânevî tahr...

Emirdağ Lâhikası - Gayet Ehemmiyetli Bir Hadise Bir İstida Ve Bir Şekvadır - Sayfa 400

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/gayet-ehemmiyetli-bir-hadise-bir-istida-ve-bir-sekvadir/400
...i Umumîde Rusya’daki esaretinde anlamış ki, mânevî tahribatla gençleri ifsad eden tehlike memleketimize de gelecek diye telâş edip bütün kuvvetiyle o vakitten beri tahribat-ı mâneviyeye...

Emirdağ Lâhikası - Bera-i Malumat Hem Resmi Zatlara Hem Dostlara Mühim Bir Hakikati... - Sayfa 442

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/bera-i-malumat-hem-resmi-zatlara-hem-dostlara-muhim-bir-hakikati/442
... kapandı. Rusya’ya esir düştüğünde, doksan kadar esir zabit kendisinin dinî derslerini şevkle dinledikleri halde, üsera kampında Tatarların küçük hâli bir camiinde bir yer bularak orada...

Emirdağ Lâhikası - Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın Vefatından Önce... - Sayfa 455

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/emirdag-lahikasi/umum-nur-talebelerine-ustad-bediuzzaman-in-vefatindan-once/455
.... Meselâ, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfîde idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört kumandanlara karşı bu ...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 18

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/18
...ık üç yıl Rusya’da esåret hayatı yaşadıktan sonra Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul’a dõnmüştür. İstanbul’da devlet ricälinin ve ilim çevrelerinin büyük teveccühüyle karşılanmı...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 215

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/215
...asdik ile Rusya’daki kırk milyona yakın Müslümanı, hem dört yüz milyon alem-i İslamın manevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatan kazandırmakla beraber komünistin manevî tahrib...

Beyanat ve Tenvirler - Beyanat ve Tenvirler - Sayfa 254

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/beyanat-ve-tenvirler/beyanat-ve-tenvirler/254
.... Mesela, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfîde idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört kumandanlara karşı bu ...